Despre noi

Comitetul de Traducere a Bibliei în Limba Rromani Standard lucrează în parteneriat cu Wycliffe România, SIL Internațional și alți parteneri pentru desfășurarea lucrărilor de traducere și pentru implementarea Scripturilor traduse în comunitățile de romi din România. Discuțiile privitoare la direcția și scopurile proiectului au dus la hotărârea luată de către toți partenerii, ca traducerea Bibliei să fie făcută în limba rromani standard, limba predată în școli pentru copiii romi din România și din alte țări. Apreciem rugăciunile dumneavoastră pentru proiectul Rroma, recunoscând dependența noastră de Dumnezeu pentru o asemenea lucrare. De asemenea, vă invităm să susțineți financiar această lucrare.

Viziune, misiune, scopuri, obiective

a. Viziune: Cuvântul lui Dumnezeu pentru toți romii (Dezvoltarea comunităților de romi prin folosirea Bibliei rromani)

b. Misiune: TBRS există pentru a traduce Biblia în limba rromani (standard) si pentru a ajuta comunitățile de rromi să aibă acces la aceasta în vederea dezvoltării lor.

c. Scopuri:

  • Familii sănătoase, dezvoltate după valorile și principiile biblice;
  • Biserici vii, zidite pe doctrine biblice corecte;
  • Comunități vibrante pe plan spiritual, relațional, economic și educațional;
  • Recunoașterea si promovarea limbii rromani standard.

d. Obiective:

  • Traducerea Noului Testament în cel mult 10 ani și a întregii Biblii în cel mult 20 de ani;
  • Înregistrarea audio a Bibliei;
  • Accesul online la Biblia digitală în format scris, audio (și cu imagini);
  • Filmul Isus (sau alte filme) în rromani standard;
  • Dezvoltarea de materiale biblice pentru copii și adulți (cântece, studii biblice…);
  • Rata alfabetizării în creștere consistentă.

 

Politica de confidențialitate